Konkurs Metamorfoza sypialni

Konkurs Metamorfoza Sypialni:

 

1. Organizator

Organizatorem Konkursu pod nazwą „METAMORFOZA sypialni” zwanego dalej Konkursem jest sklep ohmyroom.pl, którego właścicielem jest firma TGConstruct Tymoteusz Grabowski ul. Dębowa 1a, 32-540 Trzebinia NIP: 6282276703, zwana dalej Organizatorem.

2. Czas trwania Konkursu

Konkurs trwać będzie od 07.07.2022 do 17.07.2022.
W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

3. Warunki Uczestnictwa

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które wyrażą chęć wzięcia udziału w konkursie oraz spełnią wszystkie wymagania. 

 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia zdjęcia swojej sypialni drogą mailową na kontakt@ohmyroompl lub na mediach społecznościowych (instagram, Facebook).

 3. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację zdjęć przez ohmyroom.pl na naszej stronie internetowej oraz na naszych portalach społecznościowych.

 4. Uczestnik zgłasza przystąpienie do Konkursu poprzez przesłanie zgłoszenia. 

 5. Powyższe zgłoszenie jest jednocześnie zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne.

 7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych w tym danych osobowych wraz z akceptacją Regulaminu, przed rozpoczęciem Konkursu.

 8. Uczestnik oświadcza również, że posiada prawa autorskie do zgłaszanych zdjęć oraz, że wyraża zgodę na wykorzystywanie jej do celów Konkursu. Laureaci przekazują Organizatorowi całość autorskich praw majątkowych do przekazywanej metamorfozy.

 9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na potrzeby Organizatora bez wynagrodzenia w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 10. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania metamorfozy, odpowiedniego jej opracowania, zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także decydowania o publicznym udostępnieniu pracy oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z pracy. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w stosunku do Organizatora lub ich następców prawnych przysługujących Uczestnikowi do pracy autorskich praw osobistych.

 11. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora oraz ich następców prawnych od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że prawa do pracy przenoszone na Organizatora na podstawie powyższych postanowień były obciążone, lub Uczestnikowi nie przysługiwały autorskie prawa osobiste do metamorfozy.

 12. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na publikację w mediach, opublikowanie w materiałach drukowanych przez Organizatora, komunikatach prasowych, następujących danych, podanych przez Uczestnika: imię, nazwisko.

 13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy społeczności, ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

4. Sposób zapewnienia prawidłowości Konkursu

 1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje komisja Konkursu. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel Organizatora.

 2. Do kompetencji komisji Konkursu należeć będzie również rozpatrywanie wpływających od Uczestników reklamacji. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu odpowiedzi, które:

a) nie są związane z konkursem

b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem

c) nie spełniają wszystkich warunków konkursu.

 1. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie Laureata Konkursu.

5. Nagrody

 1. Do wygrania w konkursie są produkty firmy ohmyroom.pl. Bedą to produkty: pościeli, poszewki, zasłony ,obrusy, poduszki dekoracyjne. Produkty zostaną dobrane po ogłoszeniu wyników konkursu do specyficznych wymagań klienta oraz przygotowane zgodnie z przekazaną specyfikacją. 

 2. Nagrody nie podlegają wymianie na jej równowartość pieniężną ani na inne nagrody.

 1. Komisja dokona wyboru jednego zwycięzcy. Zwycięzca otrzyma od sklepu ohmyroom.pl propozycje zmiany wnętrza, które będzie przedmiotem metamorfozy. To organizator zdecyduje o doborze produktów jakie trafią do zwycięscy. 

6. Wręczenie nagrody

 1. Zwycięzca zostanie opublikowany po zakończeniu konkursu na mediach społecznościowych. 

 2. Nagrodzony Uczestnik jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyników danych (imię, nazwisko, adres, telefon) niezbędnych do komunikacji celem przygotowania i wysyłki nagrody. Brak przesłania danych w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników powoduje utratę prawa do nagrody i przepadek nagrody.

 3. Organizator wyśle nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej. 

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a) nieodebranie Nagrody przez Laureata

b) podanie przez Laureata błędnych danych niezbędnych do wysyłki nagrody.

 1. Uczestnik Konkursu nie może przenieść prawa do przyznanej nagrody na osoby trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to zgodę.

 2. Organizator ponosi koszty przesyłki nagrody przyznanej w Konkursie.

 3. Dostarczenie nagrody możliwe jest wyłącznie na terenie Polski.

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl